English ENG
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
Ապրեցնող երկխոսություն...
2023-03-01
Տոմսերի արժեքը` 2000 դրամ
Ներկայացում` ըստ Վարդան Ամալյանի պատմվածքների

«Սա գրածիս վերջն է, բայց  նոր կյանքիս սկիզբը... Ես ապրում եմ երկրից կտրված, և, գիտեք ինչ, դա ճիշտ է, քանի որ ձեր աշխարհը միակ վայրն է, ուր ոչ ոք չի համարձակվի ներխուժել, որը լիովին ձեզ կպատկանի, և, ամենակարևորը, դուք այնտեղ կարող եք հասնել ամեն ինչի»։

Սկիզբը՝ 19։30:


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիսSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը