English ENG
ԻՆՉ
ՈՐՏԵՂ
ԵՐԲ
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
Միայն քեզ եմ սիրում
2022-06-04
Տոմսերի արժեքը` 1000, 2000, 3000 դրամ
Կատակերգություն` 2 գործողությամբ
Հեղինակ՝ Սամվել Խալաթյան
Բեմադրիչ՝ Անուշ Սարգսյան
Գեղարվեստական ղեկավար՝ Երվանդ Ղազանչյան
Սկիզբը՝ 19։00


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիս

SiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը