English ENG
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
Գրինչ
2023-12-19, 2023-12-20, 2023-12-21, 2023-12-22, 2023-12-25, 2023-12-26, 2023-12-27
Տոմսերի արժեքը` 1500, 2000 դրամ
Ամանորյա գունեղ հեքիաթ
Բեմադրությունը՝ Կարապետ Քարաջյանի
Պիեսի հեղինակ՝ Դավիթ Անտոնյան
Պարերը՝ Աելիտա Գևորգյանի

Գրինչը եղել է տարբերվող Էլֆ՝ իր անսովոր արտաքինով: Մանկության տարիներին մշտասպես ծաղրի է ենթարկվել բոլորի կողմից, այդ իսկ պատճառով որոշում է գողանալ ամանորը, որպեսզի վրեժ լուծի: Սակայն... Չակերտները շատ չբացենք, եկեք և ինքներդ տեսեք Գրինչի արկածները: 

Սկիզբը՝ 17:00
Բոլոր երեխաների մուտքը նամակներով՝ ուղղված Սանտա Կլաուսին։


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիսSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Name Row Seat Price Delete
 
  Available tickets Price Number
Choose the quantity and click on the Continue button