English ENG
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
Կանացի կերպարանքներ
2023-10-07, 2023-11-15
Տոմսերի արժեքը` 4000 դրամ
Տեսարան ժամանակակից բարքերից
Հեղինակ՝ Սերժ Սանդոր
Բեմադրությունը և երաժշտական ձևավորումը՝ Հակոբ Ղազանչյանի

Սկիզբը՝ 20։00
«Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահ


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիսSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը