English ENG
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար
2024-05-02, 2024-05-03, 2024-05-16, 2024-05-30, 2024-06-19
Տոմսերի արժեքը` 4000 դրամ
Պրեմիերա
14+
Դանիել Քիզ
«Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահ
Սկիզբը՝ 20։00


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիսSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Name Row Seat Price Delete
 
  Available tickets Price Number
Choose the quantity and click on the Continue button