English ENG
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
Պրոֆ-Արտ - 10
2024-07-14
Տոմսերի արժեքը` 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 դրամ
Հոբելյանական համերգ՝ նվիրված «Պրոֆ-Արտ» պարային ստուդիայի 10-ամյակին։
Սկիզբը՝ 19։00:


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիսSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Name Row Seat Price Delete
 
  Available tickets Price Number
Choose the quantity and click on the Continue button