English ENG
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
Մորգանի խնամին
2023-09-28, 2023-10-08, 2023-11-17
Տոմսերի արժեքը` 1000, 2000, 3000 դրամ
Կատակերգություն՝ 2 գործողությամբ 
Հեղինակ` Ալեքսանդր Շիրվանզադե  
Բեմադրությունը` Երվանդ Ղազանչյանի
Ներկայացման սկիզբը` 19։00 


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիսSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը