English ENG
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ
«Զարթոնք»․ Վահան Տերյան
2022-10-25
Տոմսերի արժեքը` 2000, 2500, 3000 դրամ
«Զարթոնք» ընկերությունը ներկայացնում է.
Գրական-երաժշտական երեկո՝ նվիրված Վահան Տերյանին

Կարդում են՝ 
ՀՀ վաստ. արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը
ՀՀ վաստ. արտիստ Գրետա Մեջլումյանը
ՀՀ վաստ. արտիստ Սամվել Բաղինյանը
Նարեկ Մարգարյանը, Բորիս Առաքելյանը, Անի Գինոսյանը

Տերյանի խոսքերով գրված երգերը կատարում են՝
Եվա Եգանյանը
Վահագ Ռաշը

Երեկոն վարում է ՀՀ վաստ. արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
Սկիզբը՝ 19:00: 


ՈՐՈՆՈՒՄ
Գտնել

Խորհուրդ ենք տալիս

SiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը