MOST IMPORTANT
Bert - 60
2023-10-08
Price 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 12000, 15000 AMD
Honored troupe of Armenia, "Bert" Dance Ensemble after Boris Gevorgyan
Artistic Director and Choreographer: Honored Worker of Culture, Karen Gevorgyan

Please note that the age restriction of the audience will be strictly monitored: the concert is intended for an audience of 12+.
Time: 19:00.


SEARCH
Find

We recommendSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը