MOST IMPORTANT
The Last Clown
2023-06-18
Price 2000, 3000 AMD
B. Slade
Comedy in 2 acts, 12+
Staged by Honored Artist of Armenia, Zhan Nshanyan

Cast:
RA Honored Artist, RA State Prize Laureate Hrachya Harutyunyan, RA Honored Artist Gohar Igityan, RA Honored Artist Armen Barseghyan, Levon Hakhverdyan, Narine Petrosyan, RA Honored Artist Evelina Shahiryan, RA Honored Artist Luiza Ghambaryan

Time: 19:00.
Attention:
Your order is considered valid only after confirmation by the website operator by phone.


SEARCH
Find

We recommendSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը