MOST IMPORTANT
Ciao!
2023-06-02, 2023-06-11, 2023-06-25
Price 2000, 3000, 4000, 5000 AMD
Premiere
Marc-Gilbert Sauvajon
Romantic comedy in 2 acts
Staging Director: Honored Artist of Armenia Hrachya Harutyunyan

Cast: 
Diana Malenko, Nerses Avetisyan,
Honored Artist of Armenia Hrachya Harutyunyan,
Honored Artist of Armenia Luiza Ghambaryan,
Honored Artist of Armenia Armen Barseghyan

Time: 19:00


SEARCH
Find

We recommendSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը