MOST IMPORTANT
Cat on a Hot Tin Roof
2023-06-03
Price 1000, 2000, 3000 AMD
Tennessee Williams
Drama
Directed by Davit Harutyunyan

Cast:
Siranush Lazyan, Andranik Hakobyan,
Honored Artist of Armenia Artashes Shahverdyan, Honored Artist of Armenia  Anahit Babelyan, Samvel Danielyan, Shushan Ghazaryan, Honored Artist of Armenia Ara Matevosyan, Samvel Ohanyan

Time: 19:00.


SEARCH
Find

We recommendSiteLock
© «TOMS.AM». SITE CREATED BY IMPRESARIO PRODUCTIONS
Անուն Շարք Տեղ Գին Ջնջել
 
  Առկա տոմսեր Գին Քանակ
Ընտրեք քանակը և սեղմեք Շարունակել կոճակը